GENEL TERCÜME

Birçok farklı konuda yapılan kişisel ve kurumsal tercümeler.

RESMİ TERCÜME

Yasal sorumluluk ihtiva eden ve noter onayıyla tescil edilen, konusunda uzman yeminli tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

TİCARİ VE SINAİ TERCÜME

Sözleşmeler, bankacılık belgeleri, ticari teklifler, katalog ve broşürler, taahhütler, ihaleler, raporlar, pazar araştırmaları, toplantı tutanakları v.b. konulara ilişkin, konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

TEKNİK TERCÜME

Konusunda yüksek öğrenim görmüş tercümanlarımızca yapılan tercümeler.

AKADEMİK TERCÜME

Tezler, ödevler, akademik araştırma v.b. konularda, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine yönelik, uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

HUKUKİ TERCÜME

Mevzuat, genelge, dava, mahkeme kararları vb. gibi, uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

EBEDİ VE SANATSAL TERCÜME

Her türlü sanatsal ve edebi çalışmalar için uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

KİTAP-KATALOG-BROŞÜR TERCÜMESİ

Tüm konularda kitap, dergi, katalog benzeri eser ve basılı malzemeler için uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

WEB SİTESİ TERCÜMESİ

Web sitenizin tüm metinlerini içeren, uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.

SES DEŞİFRE VE TERCÜMESİ

Çeşitli organizasyonlarda yapılan ses kayıtları veya herhangi bir veri saklama ünitesine kayıtlı her türlü konuşmanın teknik deşifresi yoluyla, uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tercümeler.